Martha Wright & Donata Nanni Lia Muller is she better?